Uwagi o zwalczaniu mysz w obiektach


Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Katedra Entomologii SGGW

Zakłady przemysłu spożywczego, hurtownie, sklepy spożywcze, restauracje, kompleksy biurowe, przychodnie zdrowia, przedszkola i żłobki są chętnie zasiedlane przez myszy domowe (Mus musculus), czasem bardzo licznie. Mówimy o chronicznej infestacji obiektu, jeśli trwa latami.

Przyczyny licznego występowania mysz w obiektach użyteczności publicznej są różne, a do najważniejszych należą następujące sytuacje:
(a) Niska liczebność szkodnika została zignorowana przez właściciela obiektu;
(b) Właściciel obiektu próbował wytępić myszy na własną rękę;
(c) Właściciel zatrudnił do deratyzacji obiektu tanią, a więc i mniej dokładną firmę ddd.

Wielu właścicieli obiektów nadal nie rozumie, że zwalczanie mysz w obiekcie jest uciążliwą pracą, którą trzeba właściwie doceniać i należycie opłacać.

Myszy zasiedlają różne obiekty użyteczności publicznej i zakłady spożywcze, gdyż dużo w nich pokarmu, kryjówek, albo, są przypadki, gdy nieużywane drzwi są ciągle otwarte lub są inne trudności w utrzymaniu szczelności obiektu.

Gdy otrzymasz zlecenie uwolnienia obiektu od mysz, po pierwsze zabaw się w dokładnego detektywa. Szperaj wszędzie, wykryj i zanotuj wszystkie miejsca, w których myszy są aktywne. Pamiętaj przy tym, że myszy nie zasiedlają równomiernie budynku, a nawet poszczególnych pomieszczeń. W dużym obiekcie występują wyspowo, tu i tam, co wiąże się z łatwym lub trudniejszym dla nich dostępem do pokarmu, ciepła i kryjówek. Tylko w wykrytych miejscach aktywności mysz należy instalować karmniki z trutką lub pułapki. Taka technika zapewni szybkie wygubienie mysz, będzie mniej reklamacji wykonanej usługi, a więc i większy zysk.

Inspekcja. Niech bobki mysie będą Twoim przewodnikiem. Bobki i ślady moczu są najlepszym wskaźnikiem wysokiej aktywności kolonii mysz. Bobki można znaleźć np. w ciemnych kątach. Sprawdź występy wzdłuż ścian i wyposażenia pomieszczenia, szczególnie wąskie i oddalone od podłogi, które mogą być bezpiecznymi (tj. niedostępnymi dla drapieżników) drogami przemieszczania się mysz.

Wypytaj o stare i nieużywane pudła, meble, urządzenia, itp. Mogą się w nich gnieździć liczne myszy. W kompleksach biurowych znajdują miejsce na gniazdo na dnie szuflad, które nie były otwierane przez tygodnie. W restauracjach gnieżdżą się w zapomnianych pudełkach i pustych pudłach umieszczonych na lodówkach lub na półkach.

Patrz w górę i zbadaj obniżone sufity w biurach, magazynach i kuchniach. Są to miejsca bardzo atrakcyjne dla mysz: ciche, ciemne i ciepłe. Z tych kryjówek myszy wędrują w poszukiwaniu pokarmu korzystając ze szczelin w ścianie, po przewodach elektrycznych, występach ścian. Część mysz może przez dłuższy czas nie opuszczać części sufitowej, gdyż tam znajduje nagromadzony pokarm, a woda im nie jest bardzo potrzebna. Jeśli w części sufitowej stwierdzimy występowanie mysz, wówczas i tu należy rozmieścić urządzenia deratyzacyjne.

Patrz w dół. Zakłady posiadają zwykle cementową posadzkę, ale każda wolna w nich przestrzeń (np. kanał na przewody elektryczne) może być zajęta przez myszy. Sprawdź, czy są widoczne bobki. Jeśli są ślady aktywności mysz w tych miejscach też zaplanuj rozmieszczenie pułapek lub wyłożenie trutki.

Informacje uzyskane podczas dokładnej inspekcji obiektu wykażą wszystkie miejsca występowania mysz, ale nie zawsze pozwolą ocenić poziom infestacji, czy jest mały, średni, czy duży. Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości lepiej przecenić aktualną wielkość populacji mysz i dostosować liczbę urządzeń deratyzacyjnych do zawyżonej liczebności szkodnika. Będzie mniej kosztownych i kłopotliwych reklamacji wykonanej pracy. Stąd, najpierw lepiej założyć więcej pułapek lub punktów trucia i ich liczbę zmniejszać stopniowo w czasie następnych serwisowych wizyt. Odległości pomiędzy pułapkami lub punktami wyłożenia trutki też należy określić po śladach bytności mysz, a nie za pomocą miarki metrowej.

Trutka. Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej formy użytkowej trutki. Granule są roznoszone przez myszy po obiekcie i może dojść do zanieczyszczenia pożywienia, a wyłożone na tackach stają się łatwo dostępne dla dzieci i zwierząt domowych. Bezpieczne i skuteczne są bloczki woskowe, jeśli są umieszczone w małych, ale trwałych (mysich) karmnikach, gwarantujących dobrą ochronę trutki. Są atrakcyjne dla mysz, a jednocześnie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt domowych.

Substancją aktywną w bloczkach woskowych może być brodifacoum, bromadiolon, difethialone, czy difacinon. Ważniejsze jest, którą trutkę myszy pobierają, niż jaką substancję aktywną trutka zawiera. Trutka powinna być smaczna dla mysz i przez nie zjadana, nawet w obecności innego pokarmu.

Pułapki. Pułapki są stosowane jako uzupełnienie metody chemicznej w tradycyjnych akcjach tępienia mysz. Ich ważna rola w zwalczaniu mysz jest często niedoceniana. Należy tu pamiętać, że nawet zwykłe łapki mają cenne zalety, których trutki nie posiadają: przy stosowaniu pułapek potwierdzamy fakt złapania i usunięcia martwej myszy z obiektu.

Jeśli mamy liczne myszy w obiekcie, wówczas dobrze zacząć od intensywnego wyłapywania mysz w pułapki. Nastawić należy jak najwięcej łapek. W każdym punkcie należy umieścić po 2 pułapki, oddalone od siebie na odległość 2,5 cm. Gdy po wyłapywaniu nadal pozostanie kilka żywych szkodników, program należy zakończyć trutką. W ten sposób do minimum zredukujemy liczbę rozkładających się ciał w niedostępnych miejscach, np. w części sufitowej, w wolnych przestrzeniach, w meblach, a nawet w produkcie. Nie będzie nieprzyjemnego zapachu i nie pojawią się muchy plujki, mrzyki, czy inne owady rozwijające się w zwłokach. I zużyjemy znacznie mniej chemicznych środków gryzoniobójczych, co jest celem integrowanej metody zwalczania szkodników (IPM).

Pułapki należy przed rozmieszczeniem w obiekcie ponumerować, a na ścianie zaznaczyć miejsce ich ustawienia. Rozmieszczenie pułapek na myszy należy następnie nanieść na plan każdego z pomieszczeń, aby podczas następnej wizyty serwisowej żadnej nie opuścić; wszystkie powinny być przejrzane. Na początku programu należy często sprawdzać pułapki (po 2-3 dniach, co tydzień), a urządzenia, które nie złapały szkodnika, należy przestawiać tam, gdzie nastąpiły obfite połowy. Zalecam prowadzenie dokładnej dokumentacji (Karta przeglądu pułapek), którą można okazać klientowi i udowodnić mu nasze postępy w usuwaniu mysz z obiektu.

Przy zwalczaniu mysz w zakładach najważniejsza jest dokładność deratyzatora. Mysz domowa jest drugim po człowieku ssakiem, który odniósł największy sukces na Ziemi. Jest naprawdę trudnym przeciwnikiem deratyzatora. Rozmieszczanie łapek czy punktów trucia za pomocą metrówki nie jest metodą na tego szkodnika. Nie wszystkie akcje usuwania mysz z obiektów są podobne. Zawsze należy wykonać dokładną deratyzacyjną analizę sytuacji. Takie podejście gwarantuje zadowolenie zleceniodawcy, tanie wizyty serwisowe i godny zarobek.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Firma jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
25 lat doswiadczenia 25 lat doświadczenia
zobowiazuje

Szkodnikom śmierć!
Rzetelna firma Jesteśmy licencjonowanym użytkownikiem
Systemu KRD Biura Informacji
Gospodarczej SA.
Szczegóły.
Telefon
Zadzwoń do nas
+48 501 636 449
Email
Lub napisz do nas
biuro@insekt2.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie (Polityka prywatności). ×