Program zabezpieczeń obiektów – HACCP

Przestrzeganie standardów HACCP dotyczy firm, które działają w branży spożywczej. W systemie HACCP największy nacisk kładzie się na kontrolowanie możliwych przyczyn zagrożeń już w miejscu powstawania żywności.

Pozwala to na eliminację zagrożeń, które wynikałyby z materiałów używanych przy produkcji, surowców, wszelkich dodatków, personelu zatrudnionego w firmie, używanymi maszynami i całym procesem, maszynami. Jest to najlepszy sposób aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. HACCP określa także odpowiednie sposoby eliminacji, ograniczania zagrożeń, a także określenie prac naprawczych. Dzięki HACCP konsument uzyskuje pewność, że producent zrobił wszystko, aby zachować bezpieczeństwo podczas wyrobu i postępował przy tym zgodnie z przepisami.

Haccp


Kogo to dotyczy?

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004r. przestrzeganie założeń standardów GMP/GHP oraz systemu HACCP dotyczy wszystkich firm działających w sektorach branży spożywczej - między innymi zajmujących się produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem i dostarczaniem żywności - które chcą zaprezentować zgodność stosowanych procedur z krajowymi lub międzynarodowymi wymaganiami oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Proponujemy Państwu opracowanie pełnej dokumentacji zabezpieczenia zakładu

przed gryzoniami i owadami oferując bardzo korzystne warunki realizacji.

Przygotujemy dokumentację zgodnie z wymogami prawa polskiego jak i europejskiego dla każdego typu działalności w branży spożywczej - m. in. sklepów, zakładów gastronomicznych, restauracji, barów, żywienia zbiorowego (zamknięte, otwarte) oraz przedsiębiorstw związanych z obrotem i produkcją żywności. System HACCP jest projektowany pod indywidualne wymogi klienta oraz specyfikę działania jego przedsiębiorstwa.

Korzyści

Korzyści, jakie płyną z wdrożenia Systemu HACCP są ogromne, a wśród nich wymienić można:

 • Daje on świadectwo tego, iż firma przywiązuje ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa na każdym szczeblu;
 • Pozwala uzyskać zaufanie klientów;
 • System opiera się na międzynarodowych normach i dyrektywach, a także na dyrektywach krajowych;
 • Pozwala monitorować bezpieczeństwo żywności.Przykładowy Program Zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami:

Stacja deratyzacyjnaStacja deratyzacyjna
 1. Dokumentacja:
  • opracowanie programu zabezpieczeń obiektu przed szkodnikami;
  • atesty, zezwolenia oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych stosowanych środków do prac dezynsekcji i deratyzacji;
  • certyfikaty firmy DDD ukończonych szkoleń HACCP, GMP, GHP;
  • opracowanie planu obiektu z rozmieszczeniem urządzeń monitorujących;
  • CD-ROM z ilustracjami szkodników występujących w przemyśle spożywczym;
  • przeszkolenie pracowników zakładu na temat przeprowadzania bieżącego monitoringu występowania szkodników (wydanie odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego znajomość zagadnienia).

 2. Montaż stacji deratyzacyjnych

  Na terenie Państwa firmy zostaną z zewnątrz zamontowane karmniki deratyzacyjne umożliwiające bieżące kontrolowanie zagrożenia występującego ze strony gryzoni. Jeśli nie jest możliwy montaż stacji deratyzacyjnych (np. restauracja, hotel znajdują się przy ulicy) wtedy jako substytut zamontujemy tzw. chwytacze gryzoni wewnątrz pomieszczeń.

 3. Detektory owadów
  Detektor owadówDetektor owadów

  Wewnątrz pomieszczeń zamontowane zostaną urządzenia pozwalające kontrolować zagrożenie występujące ze strony szkodników sanitarnych (karaluchy, prusaki, mrówki itp.).

 4. Monitoring

  Monitoring dostarcza nam wielu cennych informacji o bytowaniu gryzoni oraz o infestacji szkodników sanitarnych w Państwa firmie.

  W skład bieżącego monitoringu wchodzą m.in.:

  • wymiana środka w stacjach deratyzacyjnych oraz ich czyszczenie;
  • wymiana pułapek lepowych w detektorach owadów oraz ich czyszczenie;
  • wymiana środka wabiącego w chwytaczach gryzoni;
  • prowadzenie pełnej dokumentacji w skład której wchodzą (protokoły wykonanych zabiegów, wypełnianie kart przeglądu urządzeń monitorujących, aktualne atesty stosowanych środków).

Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system ochrony przed szkodnikami gwarantuje pełną skuteczność działań oraz unikniecie błędów i problemów w kontakcie z organami kontrolującymi.

HACCP (Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli) to działanie, którego naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez rozpoznanie i ocenę stopnia zagrożeń, które mogą wystąpić na każdym etapie produkcji, podczas obrotu wyprodukowaną żywnością lub produktami przeznaczonymi do spożycia. Pod pojęciem zagrożenia rozumiemy to wszystko, co może przynieść szkodę nabywcy danego produktu. Wyróżniamy trzy rodzaje zagrożeń:

 • Mikrobiologiczne,
 • Fizyczne,
 • Chemiczne.

Siedem zasad HACCP:

 1. Analiza zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych.
 2. Sformułowanie krytycznych punktów kontroli.
 3. Identyfikacja limitów i parametrów krytycznych.
 4. Ustalenie systemu monitorowania CCP i wprowadzenie tego systemu.
 5. Określenie działań korygujących.
 6. Ustalenie procedur weryfikacji systemu.
 7. Ustalenie procedur dokumentowania systemu HACCP.
GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna)

GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)

System GHP wymaga:

Systemy GMP/GHP są punktem wyjścia do wdrażania innych systemów zapewnienia jakości, nie tylko HACCP.
Firma INSEKT2 oferuje Państwu przygotowanie pełnej dokumentacji zabezpieczenia zakładu. Sporządzamy dokumentację dla sklepów, zakładów gastronomicznych, restauracji, barów, żywienia zbiorowego (zamknięte, otwarte) oraz przedsiębiorstw związanych z obrotem i produkcją żywności. System HACCP jest projektowany pod indywidualne wymogi klienta oraz specyfikę działania jego przedsiębiorstw.
Akty prawne związane z GMP\GHP, HACCP

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych
 2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli zanieczyszczeń oraz przygotowania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń.
 5. Rozporządzenie (WE) nr. 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr. 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (tekst mający znaczenie dla EOG)
 7. Rozporządzenie (WE) nr. 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
 8. Rozporządzenie (WE) nr. 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności
 9. Rozporządzenie (WE) nr. 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 10. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
 11. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeńPolskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Firma jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.
25 lat doswiadczenia 25 lat doświadczenia
zobowiazuje

Szkodnikom śmierć!
Rzetelna firma Jesteśmy licencjonowanym użytkownikiem
Systemu KRD Biura Informacji
Gospodarczej SA.
Szczegóły.
Telefon
Zadzwoń do nas
+48 501 636 449
Email
Lub napisz do nas
biuro@insekt2.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie (Polityka prywatności). ×